Pracujemy nad nową stroną Szkoły Sportu 4Active.
Tymczasem wszystkie informacje i zapisy znajdziecie na stronie Łokietkowa